ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 16:56:12  
จ.พะเยา มียอดผู้สมัครสมาชิก กอช.ใหม่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัย การออมในระดับจังหวัด
จ.พะเยา มียอดผู้สมัครสมาชิก กอช.ใหม่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัย การออมในระดับจังหวัด
จังหวัดพะเยามียอดผู้สมัครสมาชิก กอช.ใหม่เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2,295 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนสมาชิกใหม่ตามเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับจังหวัด

วันนี้ (14 ส.ค.2562) เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดพะเยา เสมียนตราจังหวัดและเสมีนตราอำเภอ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อรับทราบข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ,รับทราบข้อมูลจังหวัด/หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมระดับจังหวัด,ความคืบหน้าการเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช.ของเสมียนตราอำเภอ และสรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในระดับจังหวัด
ในเวลา15.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กอช.จังหวัดพะเยา โดยให้ทุกอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ,การจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติในระดับอำเภอ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยกอช.แจ้งว่า จังหวัดพะเยามียอดผู้สมัครใหม่เดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2,295 คน คิดเป็นร้อยละ 14.71 ของจำนวนสมาชิกใหม่ตามเป้าหมายที่ กอช.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบร่วมกัน อยู่ในเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับจังหวัดร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท โดยให้จังหวัดพิจารณา นำค่าตอบแทนที่ได้รับไปใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ/ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นเงินสนับสนุนอำเภอที่มีการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
สำหรับผลการดำเนินการรับสมัคร ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (ตั้งแต่มกราคม-14 สิงหาคม 2562) จังหวัดพะเยามีสมาชิกรวม 4,962 คน จากเป้าหมาย 15,600 คน คิดเป็น 31.81 %


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738