ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 16:58:56  
เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน งดให้อาหารนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ
เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน งดให้อาหารนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ
เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน งดให้อาหารนกพิราบในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง และเป็นการป้องกันแหล่งเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ

เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน “งดให้อาหารนกพิราบ” ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้าแยกประตูชัย-วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง สถานศึกษา วัด สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน หรือพื้นที่ส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดจำนวนนกพิราบที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ
ทั้งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 612

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738