ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 14:19:46  
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย)
สำนักงานปะชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

นางสรรเพชญ ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จะดำเนินการจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 (ขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย) ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีจัดการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมใบอนุญาตผู้ประจำรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โดยผู้ยื่นคำขอ ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3 (ขับรถลากจูงหรือรถพวง) มาก่อน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอได้ที่ฝ่ายอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทร 0-5352-5548 ต่อ 106 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 265

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738