ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 15:10:34  
จังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส และเป็นคนดีของสังคม
จังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส และเป็นคนดีของสังคม
จังหวัดแพร่มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ จำนวน 26 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า บ่ายวันนี้(19ส.ค.62) ที่บ้านหมู่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ได้มอบบ้านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคมจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดยอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือจำนวน 26 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 825,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษาในปี 2562 ประกอบกับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน แต่เป็นคนดี มีน้ำใจต่อสังคม ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สามารถอาศัยได้อย่างอบอุ่น และมีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป โดยวันนี้(19ส.ค.62) ได้มอบบ้านจำนวน 4 หลัง แก่ประชาชนตามโครงการฯ ของอำเภอเมืองแพร่ ประกอบด้วย บ้านนายกิ่งทอง ผลาผล บ้านเลขที่ 243 หมู่ 4 ตำบลทุ่งโฮ้ง , บ้านนายมานพ คำมูล บ้านเลขที่ 166 หมู่ 1 ตำบลป่าแมต , บ้านนางสาวชุติมา นาเมือง บ้านเลขที่ 14/8 หมู่ 3 ตำบลนาจักร และบ้านนางใส ปราสนธิ์ 25 / 1 หมู่ 5 ตำบลป่าแมต และจะทยอยส่งมอบให้ครบทั้ง 8 อำเภอ 26 หลัง โดยวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 1 หลัง ที่บ้านหมู่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 6 หลัง ที่บ้านหมู่ 8 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอลอง วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. มอบบ้านจำนวน 2 หลัง ที่บ้านหมู่ 6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738