ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 15:56:29  
ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว และ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์เดินตามเส้น
ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว และ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คว้าชนะเลิศหุ่นยนต์เดินตามเส้น
อบจ.ลำปาง และวิทยาลัยเทคนิคฯ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ผลปรากฏประเภทหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว รางวัลชนะเลิศเป็นของ ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร ประเภทหุ่นยนต์เดินตามเส้น รางวัลชนะเลิศ เป็นของ ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโอกาสนี้ได้มีการนำหุ่นยนต์เข้าแข่งขัน จากเด็กนักเรียนที่เข้าอบรมแต่ละโรงเรียน
โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประเภทแข่งขันหุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว รางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีมแล้วแต่พี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของโรงเรียนไตรภพวิทยา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นของโรงเรียนแสนเมืองมูล
ในส่วนของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ เป็นของโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รางวัลบรองชนะเลิศอันดับ 3 เป็นของโรงเรียนประชาวิทย์
ทั้งนี้สำหรับการอบรมเชิงปฎิบัติการ และการแข่งขันดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งยังเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้ความสามารถของตนเอง ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738