ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 16:14:24  
ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น..//
ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น..//
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้ลดการส่งน้ำในเขตรับผิดชอบ เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ..//

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในเขื่อน 59.89 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.77 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมา คาดว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ลดการส่งน้ำลง ทั้งนี้ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดรมธารา ช่วงเดือน สิงหาคม 2562 สะสมรวม 19.42 ล้านลูกบาศก์เมตร การส่งน้ำชลประทานเสริมการทำนาปีทั้งเขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งซ้าย และเขื่อนฝั่งขวาได้งดการส่งน้ำ สำหรับ การเพาะปลูกข้าวนาปี ได้ทำการเพาะปลูกแล้วประมาณ 96,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 120,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนสถานการณ์แหล่งน้ำอื่นๆในพื้นที่ เช่น สระน้ำ แก้มลิง บ่อดิน มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเช่นกัน และไม่มีการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 306

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738