ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 16:15:15  
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี อาคารเอนกประสงค์ซึ่งมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย

          วันนี้ (19 ส.ค. 62) ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระพรหมมงคล วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
          สืบเนื่องจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีแผนก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ คือ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โดยใช้ชื่ออาคารตามพระนามในพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ประทานที่ดินสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารลำดับที่ 12 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้นแบบพิเศษ ประกอบไปด้วยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน คาดว่าจะสร้างเสร็จและพร้อมใช้งานในปี 2564
          ..
          ..


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738