ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 17:16:22  
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1" ระยะทาง 5 กิโลเมตร ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี แสดงออกพลังสามัคคีในการต่อต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายนนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่เปิเผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่ดูแลทุกข์บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 18 ชุมชน

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคี ชุมชนอบอุ่นและครอบครัวมีความสุข รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปัญหายาเสพติด

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้เตรียมจัดกิจกรรม “วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่

สำหรับกิจกรรม “วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” จะใช้เส้นทางรอบกำแพงเมืองแพร่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ทั้งประเภทชายและหญิง ได้แก่ รุ่นไม่จำกัดอายุ, รุ่นอายุ 30 – 39 ปี, รุ่นอายุ 40 – 49 ปี, รุ่นอายุ 50 – 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะเปิดลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 05.00 น. และทำการปล่อยตัวจากบริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ในเวลา 06.00 น. ซึ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 200 คนแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก และผู้ที่เข้าเส้นชัย 3 คนแรกของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล

โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเหรียญที่ระลึกหรือถ้วยรางวัล จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองแพร่ หรือมีสถานที่ทำงานในเขตเทศบาลเมืองแพร่ หรือนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองแพร่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่จะไม่ได้รับเหรียญที่ระลึกหรือรางวัลดังกล่าว

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1” ได้ที่กองสวัสดิการและสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร 054 – 621 080

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 493

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738