ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 12:41:39  
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์
พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับบริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดฝึกอบรม สาขา การบำรุงรักษาและการขับรถฟอรคลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยรุ่นที่ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน และ รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 จำนวน 12 คน ณ บริษัทพลีโมเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ในปัจจุบัน การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า/บริการ และต้นทุนการผลิตการอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธีนั้น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ จิตสำนึกการควบคุมอย่างปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุที่เกิด จากการขาดทักษะ ความชำนาญในการควบคุมอย่างถูกวิธี ในการปฏิบัติงานยกขนสินค้ารถฟอร์คลิฟท์ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติการ และผ่อนแรงในการยกขนสินค้า เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากได้แล้ว ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ปฏิบัติการไม่ตระหนักถึงความ ปลอดภัย ในการใช้งาน หรือวิธีการปฏิบัติการรถฟอร์คลิฟท์ ที่ถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือ ‘อุบัติเหตุ’ ซึ่งส่วนใหญ่มักนำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งความเสียหายต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินขององค์กร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และยังคำนึงถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอีกด้วย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738