ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 12:57:37  
จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ประชาชนจำนวนมากมาใช้บริการส่วนราชการต่างๆ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านห้วยฟาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ (20 สค.) จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านห้วยฟาน อ.ขุนยวม โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมให้บริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมกันนี้มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ/มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย มอบผ้าห่มและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรผู้ยากไร้ นอกจากนั้นหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการด้านสาธารณสุข/ ที่ทำการปกครอง อ.ขุนยวม ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์/ อส.ให้บริการตัดผมฟรี /กาชาดจังหวัดแม่แฮ่องสอนแจกแว่นสายตา สำนักงานปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอนส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำ พร้อมแนะนำเมนูข้าวเหนียวดำกับหมูดำคลุกงาดำทอดเป็นต้น
บ้านห้วยฟานมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีปัญหาการคมนาคม ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มีไฟฟ้าและระบบน้ำประปา
ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จะจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเป็นช่วงๆ ในจุดที่ลาดชันก่อน จากนั้นเป็นประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนเรื่องที่ดินมีการสำรวจเตรียมเข้าโครงการคทช. ส่วนน้ำกิน น้ำใช้ควรเป็นระบบประปาภูเขา /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738