ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 13:27:01  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติทดสอบผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือนานาชาติทดสอบผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 นอกสถานที่ ให้กับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถยกสินค้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 นอกสถานที่ให้กับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถยกสินค้า จำนวน 17 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ คือ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือจะได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดตั้งให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เขียงราย เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 2 สาขาโลจิสติกส์ และสาขาท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีความพร้อมทั้งเครื่องมือ และคุรุภัณฑ์ รวมถึงผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งได้ประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้ว จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า และนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 ประกอบกับกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือครั้งนี้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เนื่องจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาไม่มีเครื่องมือ และคุรุภัณฑ์ในการทดสอบสาขาดังกล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้รับความสนใจอย่างมากในจังหวัดพะเยา สืบเนื่องจากการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง เชื่อมต่อกับด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ทั้งนี้ หากผู้สนใจในจังหวัดพะเยาประสงค์เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สามารถกระทำได้ 2 แนวทาง คือ สามารถใช้รถยกสินค้าของสถานประกอบกิจการเองในการทดสอบได้ เช่น บริษัทเจ.เค.ชนาธาร อ.เชียงคำ หรือ บมจ.สยามแมคโคร สาขาพะเยา ซึ่งสำนักงานฯ เคยดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาแล้วในปีงบประมาณ 2561 หรือ เดินทางไปทดสอบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ดังกล่าว

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 288

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738