ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 13:43:40  
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ร่วมสร้างโอกาสการรักษาแก่ประชาชน เริ่มปลายเดือนนี้
โรงพยาบาลศูนย์ลำปางร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่เตรียมพร้อมให้บริการผ่านคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาล 12 แห่งเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์เพื่อสร้างโอกาสในการรักษาแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาอย่างปลอดภัย ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่จะมีการให้บริการนั้น ทางจังหวัดลำปางโดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์จึงได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตั้งแต่การจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการทั้งในเรื่องของการรักษาและการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชน มีการจัดระบบบริการสำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปางให้พร้อมสำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองและรองรับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 - 16.30 น.โดยให้การรักษาตามแนวทางในการรักษาของกรมการแพทย์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และเป็นที่สนใจของประชาชนทางจังหวัดลำปางจึงได้เตรียมการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาในเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ โดยกำหนดเปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกันคือทุกวันพุธเวลา 13.00 - 16.30 น.เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการให้คำปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลโดยทุกโรงพยาบาลจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนอกจากจะมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขแล้วยังมีการจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้น โดยประชาชนสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเบื้องต้นได้จากหมออนามัยทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การใช้ยาสมุนไพรสูตรกัญชาโดยแพทย์แผนไทยนั้นจะเริ่มนำมาใช้ในคลินิกแพทย์แผนไทยในระยะต่อไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสำหรับประชาชน

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง 054-265061
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738