ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 สิงหาคม 2562 / 13:49:43  
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดลำพูน จัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยทางวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 41 พรรษา ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และบริการวิชาการด้านการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา เป็นการส่งเสริม และสร้างความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าทางจริยธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ สืบสานรณรงค์วัฒนธรรมการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา โดย ในงานมีการฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 13 กัณฑ์, การแสดงเรื่องราวเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกของนิสิตด้วย

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738