ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2562 / 12:54:43  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องเฝ้าระวัง สุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหาการใช้สารเสพติดและครอบครัวห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องเฝ้าระวัง สุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหาการใช้สารเสพติดและครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามสถานะที่เป็นอยู่ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและสามารถลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความอบอุ่น ความเข้าอกเข้าใจในสถาบันครอบครัวของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องเฝ้าระวัง สุ่มเสี่ยงจะเกิดปัญหาการใช้สารเสพติด โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 195 คน ผู้ปกครองจำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 295 คน ดำเนิน กิจกรรมในระหว่างวันที่ 6- 8 กันยายน 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนในการจัดกิจกรรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกกองราชการในสังกัดของเทศบาลเมืองแม่อ่องสอน และหน่วยงานอื่นๆ

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738