ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 10:46:54  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยและฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91 จำนวน 24 แผนก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายนนี้

นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน เข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 91 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 แผนก อาทิ แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน ช่างเขียนภาพลายไทย ช่างบรรจุภัณฑ์ ช่างประติมากรรม ช่างเครื่องหนัง ช่างเป่าแก้ว ช่างปั้นดอกไม้ขนมปัง ช่างเครื่องเรือนไม้ เครื่องเรือนหวาย ช่างเครื่องยนต์ฯ โดยฝึกอบรมระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ อายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ โดย 1 คน สามารถเลือกได้ 3 แผนก โดยเลือกตามลำดับที่ตนเองสนใจให้ครบถ้วนทั้ง 3 แผนก ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-449638 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738