ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 11:45:00  
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์ ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

วันนี้ (10 กันยายน 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์ ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงเป็นการออกกำลังกาย ช่วยเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรง
ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ไหว้พระ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดไท้องค์ราชันย์ เริ่มด้วย กิจกรรมไหว้พระ ที่ วัดมงคลเวฬุวัน บ้านปางกอตัน หมู่ 4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง แล้วปั่นจักรยานจากวัดมงคลเวฬุวัน ไปยัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมปั่นจักรยานด้วย มีนักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้นำนักเรียนและประชาชน ปลูกป่าและปล่อยปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งด้วย

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738