ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 16:32:51  
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือ เสนอรายชื่อบุคคลเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มายังสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้ง แจ้งให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562 สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738