ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 13:35:23  
จังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง ลำไย)
จังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง ลำไย)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วยจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งจากกระทรวงหาดไทยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรไทยโดยการดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งจากกระทรวงหาดไทยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรไทยโดยการดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร ประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562 เป็นช่วงที่ผลไม้ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไย และผลไม้ภาคใต้ ได้แก่ มังคุดและลองกอง ออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าผลไม้ตกต่ำและเกษตรกรมีรายได้ลดลง
ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เชิญชวนร่วมสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง ลำไย) ด้วยการนำผลไม้เป็นอาหารว่างในการจัดประชุมและจัดเลี้ยงในโอกาสสำคัญต่างๆ ตลอดช่วงฤดูกาลผลไม้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738