ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 15:22:38  
โรคติดต่อนำโดยยุงลาย จ.ลำปาง พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง
โรคติดต่อนำโดยยุงลาย จ.ลำปาง พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง
โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายของ จ.ลำปาง ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โดยสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วยโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 713 ราย

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายในช่วงฤดูฝนของจังหวัดลำปาง จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 713 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.5 เท่า ที่พบผู้ป่วยจำนวน 287 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สบปราบ แม่เมาะ และแม่พริก
สำหรับโรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปาง ขณะนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 44 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดในพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อ.สบปราบ อ.แม่เมาะ และ อ.แม่พริก
ในส่วนของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปาง สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบการระบาดเพียง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พบที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มีผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 54 ราย ครั้งที่ 2 พบที่ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 53 ราย และครั้งที่ 3 พบที่ตำบลนิคม มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ซึ่งจังหวัดลำปาง มีอัตราการป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 5 ของภาคเหนือตอนบน
นอกจากนี้สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปาง สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 ที่ อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม พบผู้ป่วยจำนวน 15 ราย และพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค อีกจำนวน 179 ราย
ทั้งนี้โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย ยังคงมีแนวโน้มที่สถานการณ์ของโรคจะแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะฤดูฝน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสซิกา ทำให้ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกายได้ นอกจากนี้อาจจะพบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย อาทิ ความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตารุนแรง เป็นต้น
สำหรับการป้องกันตนเองในเบื้องต้น ควรกำจัดแหล่งกำเนิดของพาหะนำโรคให้สิ้นซาก ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ในส่วนของผู้ที่มีอาการไข้สูง ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยด่วน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738