ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 15:23:20  
ชลประทานเชียงใหม่ เผยสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ..//
ชลประทานเชียงใหม่ เผยสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2562 ..//
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เผยการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝน ขณะนี้บางส่วนหยุดส่งน้ำทางการเกษตร โดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บกักน้ำในเขื่อนฯให้มากที่สุด ..//

นายจารุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ระยะนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ปริมาณน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 29 ขณะนี้ได้งดส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรในเขตรับผิดชอบ โดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ส่วนปริมาณน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำในเขื่อน คิดเป็นร้อยละ 53 งดการระบายน้ำลงน้ำปิง ส่วนเขื่อนฝั่งซ้าย และเขื่อนฝั่งขวายังคงมีการส่งน้ำอยู่ แต่มีการกำหนดวันเวลาที่จัดส่งน้ำ ส่วนคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ส่งน้ำโดยใช้น้ำจากลำน้ำปิง ด้านปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนปริมาณน้ำในอ่างขนาดเล็ก 117 แห่ง มีปริมาณน้ำ คิดเป็นร้อยละ 52
ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก และใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทุกขนาด ให้เพียงพอกับหน้าแล้งปีต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด และดำเนินการตามมาตรการการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 330

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738