ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 21:46:24  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา แถลงข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.พะเยา แถลงข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยา
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 11 กันยายน 2552 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยาซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์พะเยา จัดขึ้น ที่ บริเวณหนองเล็งทราย บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนิเวศ และสุขภาพของจังหวัดพะเยา รวมถึงเป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมนิเวศ และสุขภาพ และเพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของจังหวัดพะเยาด้วย สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวหนองเล็งทรายแห่งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมนั่งเรือประมงพื้นบ้าน ชมพูมิทัศน์ และศึกษาธรรมชาติหนองเล็งทราย ศึกษาระบบนิเวศป่าไคร้น้ำ ขนาด 500 ไร่ วงจรชีวิตสัตว์น้ำต่างๆในหนองเล็งทราย นกประจำถิ่นชมดอกบัวแดง ฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว ที่หากินในหนองเล็งทราย ชมเทือกเขาดอยด้วน แหล่งต้นน้ำหนองเล็งทราย และชม พระอาทิตย์ตกยามเย็น บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจ เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับหนองเล็งทราย ผู้คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน และการแปรรูปอาหาร เช่นการทำน้ำปู๋ ซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารของชาวเหนือ อีกทั้งยังมีการเลี้ยงโค และกระบือ ซึ่งทุกปีจะมีพิธีที่เรียกว่าพิธี “สู่ขวัญควาย” ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรและจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อว่า ฮักหนองเล็งทราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตร

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738