ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 09:10:11  
แม่ฮ่องสอนเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ล้านนา กระเตื้องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน
แม่ฮ่องสอนเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ล้านนา กระเตื้องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา และประเทศในอาเซียน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2562

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 11 ก.ย 62 นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา และประเทศในอาเซียน ภายใต้กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธ์สู่อาเซียน ในโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนลาวและเมียนมา ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มชาติพันธ์หลากหลายชนเผ่าใน 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงชนชาติพันธ์จากประเทศลาวและเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 400 คน งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์ล้านนาและประเทศอาเซียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 62 ที่ศูนย์ศิลาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยการรวบรวมเอาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธ์ต่าง ๆ มาทำการแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และประเพณีของแต่ชนชาติพันธ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญา และคุณค่าทางวิถีชุมชนที่ดีงาม บริเวณงานมีการนำเสนอของดีกลุ่มชาติพันธ์จากทั้ง 4 จังหวัด คือเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อาหารของกลุ่มชาติพันธ์ในรูปแบบกาดชาติพันธ์ การแสดงและการละเล่นของแต่ละชนเผ่า การจำลองหมู่บ้านถ่ายทอดวิถีชีวิต การแสดงเครื่องแต่งกายและการออกแบบแฟชั้นของกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีการคัดเอาของดีออกมานำเสนอ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้เลือกช็อป ชิม กันได้อย่างประทับใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คาดว่าจะสามารถกระเตื้องเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงโลซีซั่นหน้าฝนนี้ได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738