ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 10:09:49  
ประชุมสภาวัฒนธรรมชาติพันธุ์
ประชุมสภาวัฒนธรรมชาติพันธุ์
ประชุมสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียน

เช้าวันนี้ 12 กันยายน 2562 ที่โรงแรมอิมพิเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมสัมมนาสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธาน ฯ ซึ่งการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียนขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กระชับความสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ ในการนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา ได้เผยแพร่วิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและ สร้างคุณค่าทางสังคม จึงได้จัดทำการประชุมสัมมนาสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาและประเทศในอาเซียนขึ้น ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรทางวัฒนธรรมให้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามแนวนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนและผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้จากการประชุมและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ข่าวโดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738