ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 10:28:35  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา แถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา แถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา แถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม สุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุลนายอำเภอแม่ใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์พะเยา จัดขึ้น ณ บริเวณหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนิเวศ และสุขภาพของจังหวัดพะเยา รวมถึงเป็นการสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมนิเวศ และสุขภาพ และเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของจังหวัดพะเยา
สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวหนองเล็งทราย ประกอบด้วย การนั่งเรือประมงพื้นบ้าน ชมภูมิทัศน์ และศึกษาธรรมชาติหนองเล็งทราย ศึกษาระบบนิเวศป่าไคร้น้ำ ขนาด 500 ไร่ ศึกษาวงจรชีวิตสัตว์น้ำต่างๆในหนองเล็งทราย พร้อมชมนกประจำถิ่น ชมดอกบัวแดง ฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว ที่หากินในหนองเล็งทราย ชมเทือกเขาดอยด้วน แหล่งต้นน้ำหนองเล็งทราย และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
ทั้งนี้ บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับหนองเล็งทราย ผู้คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน และการแปรรูปอาหาร เช่น การทำน้ำปู๋ ซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุงในการประกอบอาหารของชาวเหนือ อีกทั้งยังมีการเลี้ยงโคและกระบือ ซึ่งทุกปีจะมีพิธีที่ที่เรียกว่าพิธี “สู่ขวัญควาย” ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรและจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อว่า ฮักหนองเล็งทราย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเกษตร

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738