ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 11:24:16  
โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 9-10 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา นำโดยนายประจักษ์ พรัดมะลิ หัวหน้าโครงการสมาร์ทกริด แม่ฮ่องสอนนำคณะสื่อมวลชน จ. แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุภาครัฐ สถานีวิทยุชุมชน ร่วมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 90 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
หลังจากนั้น คณะสื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ทุ่งบัวตอง พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ เพื่อให้เห็นถึงภารกิจของกฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ การดำเนินงานด้านภารกิจผลิตไฟฟ้า การจัดการเหมืองถ่านหิน ซึ่งกฟผ.ดำเนินงานด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เช่น การควบคุมคุณภาพอากาศมีการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 16 สถานีรอบโรงไฟฟ้า การควบคุมเสียง การควบคุมคุณภาพน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมื่อพื้นที่การทำเหมืองหมดภารกิจแล้ว จะปลูกป่าทดแทน 93% นอกจากนี้ ได้นำคณะสื่อฯดูงานกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนแม่เมาะ ซึ่งกฟผ.แม่เมาะ ได้ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น และยังมีกองทุนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข็มแข็งเกิดการพึ่งพาแบบยั่งยืน

ข่าวโดย : ทีมงาน ปชส.แม่ฮ่องสอน ภาพ/ข่าว
บรรณาธิการ : ปชส. แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738