ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 12:15:01  
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ลดความรุนแรงและอันตรายด้วยโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เข้าใจอย่างทั่วถึงด้วย โดยวันนี้มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ลงตรวจ และสอนการตรวจเต้านม โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง
สำหรับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็ซเรย์ จะเป็นการตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มูลนิธิกาญจนบารมี จึงได้จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยสตรีกลุ่มเสี่ยง เครือข่าย อสม.และประชาชนทั่วไปวันละ 200 คน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738