ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 12:31:02  
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนเสริมมาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ-ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้"
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนเสริมมาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ-ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้"
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ใช้มาตรการเชิงรุกลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ-ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ "ชิมช้อปใช้" โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 มีผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจำนวนร้อยกว่าราย และจะยังคงใช้มาตรการเชิงรุกออกให้บริการแก่ผู้ประกอบการ-ร้านค้า อย่างต่อเนื่อง

นางอรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ-ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนได้ใช้มาตรการเชิงรุก ลงพื้นที่รับสมัครผู้ประกอบการ-ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 มีผู้สนใจมาสมัครเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจำนวนร้อยกว่าราย และจะยังคงใช้มาตรการเชิงรุกในกานออกให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานคลังจังหวัด และส่วนกลางยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า ประเภท ชิมช้อปใช้ เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถยื่นใบสมัคร โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา มือถือ Smart Phone มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน สำหรับร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินประชารัฐเดิมอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออับเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอับเดท และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
จึงเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 2057 0 5356 1568 ต่อ 316 – 319 และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน www.cgd.go.th/lpn หรือสอบถามที่สำนักงานคลังทุกจังหวัด และกรมบัญชีกลาง โทร. 0 0127 7000 ต่อ 4662 6707

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.053-525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ โทร.053-525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738