ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 13:53:59  
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๒ มีมติอนุมัติงบกลางปี ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๖๑ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ โครงการ สามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักได้ ๒.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๔๑,๑๐๐ ไร่ สามารถลดผลกระทบได้ ๑๗,๓๒๘ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓๔,๓๐๐ ครัวเรือนประกอบด้วยโครงการพัฒนาแก้มลิง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและขุดลอกแหล่งน้ำ ดำเนินการโดยกรมชลประทานและปภ.ซึ่งโครงการสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือในระยะเร่งด่วนได้ภายใน ๑ - ๒ เดือน
นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ จ.ยโสธรและอุบลราชธานี ทั้งการเร่งระบายในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้มีมวลน้ำจากแม่น้ำชี-ลำน้ำยัง ลำน้ำเซบาย ไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างที่ราบมากกว่า และยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำมูลตอนกลาง ไหลลงตอนล่างในเวลาเดียวกันทำให้น้ำในลำน้ำมูลตอนล่างสูงขึ้นจึงต้องเร่งการระบายน้ำโดยการสูบน้ำ-ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำให้ลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับแผนการระบายน้ำคาดว่ามีน้ำค้างทุ่งประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.โดยสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๒๐ วันจากเดิมประมาณ ๓๐ วัน

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738