ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 14:24:46  
จังหวัดแพร่ได้รับงบกลางเพิ่มเติมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดแพร่ได้รับงบกลางเพิ่มเติมตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดแพร่ได้รับอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมในการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัย ตามที่ สทนช. เสนอ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 261 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ มีจำนวนทั้งสิ้น 78 โครงการ สามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักได้ 2.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 41,100 ไร่ สามารถลดผลกระทบได้ 17,328 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 34,000 ครัวเรือน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาแก้มลิง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและขุดลอกแหล่งน้ำ ดำเนินการโดยกรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งโครงการสามารถแก้ไขและบรรเทาปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือในระยะเร่งด่วนได้ภายใน 1-2 เดือน และจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี ทั้งการเร่งระบายในพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้มีมวลน้ำจากแม่น้ำชี-ลำน้ำยัง ลำน้ำเซบาย ไหลลงสู่แม่น้ำมูลตอนล่างที่ราบมากกว่า และยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำมูลตอนกลาง ไหลลงตอนล่างในเวลาเดียวกันทำให้น้ำในลำน้ำมูลตอนล่างสูงขึ้น จึงต้องเร่งการระบายน้ำโดยการสูบน้ำ-ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำให้ลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็ว ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาปรับแผนการระบายน้ำคาดว่ามีน้ำค้างทุ่งประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 20 วันจากเดิมประมาณ 30 วัน

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738