ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 14:55:57  
รอง บก. ตชด. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ณ บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รอง บก. ตชด. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ณ บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

(12 ก.ย.62)พ.ต.ท.หญิงสุดาลักษณ์ บุญเคลือบ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 พร้อมด้วย พ.ต.ต.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334 ลงพื้นที่ บ้านใหม่กองทราย หมู่ 6 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ดำเนินการโดย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 334 ในพื้นที่บ้านใหม่กองทราย เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร มีจิตสำนึกที่ดี จักรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้สอบถามปัญหา ความต้องการของราษฎร และเยี่ยม บ้าน ของนางสุกัญญา สุอินทร์ บ้านเลขที่ 437 หมู่ 6 บ้านใหม่กองทราย ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยปรับพื้นที่ บ้านตนเอง ประมาณ 1ไร่ ทำสวนผสมผสาน เช่น ปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 314

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738