ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 15:32:08  
วันที่สอง ของคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการถนนพาราดินซีเมนต์ ที่จังหวัดเชียงราย
วันที่สอง ของคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการถนนพาราดินซีเมนต์ ที่จังหวัดเชียงราย
วันที่สอง ของคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมโครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราธรรมชาติ ชูเป็นถนนต้นแบบแห่งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและเป็นสายแรกของภาคเหนือ

วันนี้ (12 ก.ย.62) พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ในโอกาสลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่สอง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงถนนจากดินลูกรัง มาเป็นถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นถนนต้นแบบแห่งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเป็นถนนนำร่องสายแรกของภาคเหนือ ก่อนขยายไปสู่พื้นที่อื่น เพื่อความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถ ใช้ถนน
พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ปัจจุบัน รัฐบาลส่งเสริมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งประเทศ 75,032 กิโลเมตรต่อปี มูลค่าโครงการประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท มุ่งเน้นการใช้น้ำยางพาราสดในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง จากการซื้อผ่านสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร จากศักยภาพในเบื้องต้นของโครงการนี้ สามารถดูดซับน้ำยางพาราสดออกจากระบบ 0.9 – 1.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นการใช้น้ำยางพาราสด ร้อยละ 23 - 25 ของปริมาณยางพาราทั้งประเทศ ซึ่งจะได้ถนนที่มีคุณภาพ ทนทาน ทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งหากมีงบประมาณเพียงพอ สามารถราดถนนผิวแอสฟัลติก (ผิวยางมะตอย) แทนผิวถนนคอนกรีต จะเป็นการประหยัดงบประมาณ อีกทั้งถนนมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น
พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่า โครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราธรรมชาติ เป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ก่อสร้างปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราธรรมชาติ (Para soil cement) มีส่วนผสมของน้ำยางพาราสด ดิน ปูนซีเมนต์ และสารผสมเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า พาราจีโอโพลีเมอร์ ปัจจุบัน ยังมีสภาพที่ยังใช้งานได้มั่นคง เเข็งแรง มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้งานอย่างต่อเนื่อง หากมีการนำพาราจึไอโพลิเมอร์ ไปเผยแพร่ ต่อยอด จะสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำได้อย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทุกภูมิภาคของประเทศ ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแปลงสาธิตถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราขึ้น ณ ถนนสายทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ - ชุมชนบ้านห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ความกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งผลการทดสอบตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมของกรมทางหลวงชนบท มีประโยชน์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม มีความมั่นคงแข็งแรง สำหรับการใช้เป็นถนนในการขนส่งการเกษตรในชนบท ด้านเศรษฐกิจ สามารถรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา มีรายได้ที่มั่นคง และด้านสังคม ทำให้เกษตรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาดว่า ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนทางหลวงท้องถิ่น จะเป็นทางเลือกหลักที่จะใช้เป็นถนนต้นแบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น นำไปสู่ทางเลือกในการแก้ไข ปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อย่างยั่งยืน
ถนนพาราดินซีเมนต์ ใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนน้ำยางพารา ร้อยละ 60 ต่อปูนซีเมนต์ ร้อยละ 40 ซึ่งถนนระยะทาง 1 กิโลเมตร จะใช้น้ำยาง 3,500 กิโลกรัม มีความทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกยางพารา กว่า 300,000 ไร่ เกษตรผู้ปลูกยาง กว่า 20,000 ราย ได้ผลผลิตยางก้อนถ้วยและน้ำยาง กว่า 50,000 ตันต่อปี คาดว่า การนำน้ำยางพารามาทำถนนซอยซีเมนต์ หรือถนนดินซีเมนต์ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในการแก้ไขปัญหายางล้นตลาด และราคายางตกต่ำได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738