ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 15:49:16  
อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักร เข้าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย หลายพื้นที่ ใน ต.แม่คง ต.เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักร เข้าช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย หลายพื้นที่ ใน ต.แม่คง ต.เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเสาหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ในการขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ตำบลเสาหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำหรับพื้นที่ขอรับการช่วยเหลือ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ขอสนับสนุน เครื่องจักรกลพร้อม พนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยถนนสายบ้านโพซอ - บ้านแม่เหลอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ขอสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยสายบ้านโพซอ ต.เสาหิน - บ้านกองสุม ต.แม่คง อ.แม่สะรียง
ด้านนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้อนุมัตินำเครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถขุดไฮดรอลิก , รถไถฟาร์ม , รถยนต์บริการ และรถบรรทุกชานต่ำ พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยถนนสายบ้านโพซอ-บ้านแม่เหลอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ -และได้อนุมัตินำเครื่องจักรกล รถขุดไฮดรอลิก , รถไถฟาร์ม , รถยนต์บริการ และรถบรรทุก ชานต่ำ พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยสายบ้านโพซอ ต.เสาหิน - บ้านกองสุม ต.แม่คง อ.แม่สะรียง แม่ฮ่องสอน เป็นเวลา 21 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หากประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนทุกพื้นที่ มีความประสงค์รับการช่วยเหลือ เบื้องต้นสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหรือขอการสนับสนุนจาก“ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5361-1385 ต่อ 504 และ0-5361-1181

ข่าวโดย : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ /ครอบครัวข่าว สวท.104
บรรณาธิการ : นายบรรเทา คงมา
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738