ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:12:34  
เลขาธิการ กพฐ และคณะ นิเทศงาน ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
เลขาธิการ กพฐ และคณะ นิเทศงาน ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
เลขาธิการ กพฐ และคณะ นิเทศงาน ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่เฮือนไต รีสอร์ท อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม เฮินไตรีสอร์ท เวลา 18.00 น. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม นิเทศ ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ โดยมี นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการในภาพรวมของเขต นายสยาม เรืองสุกไสย์ รายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมภาพรวมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ ตัวแทนจาก กศน.(การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ตชด.(ตำรวจตระเวนชายแดน) โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ศูนย์เครือข่ายฯแม่ลาหลวง โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จากนั้น เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ และสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน โครงการฯ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว 095-6759957
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 140

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738