ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:34:24  
ม.แม่โจ้ จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักศึกษา
ม.แม่โจ้ จัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่นักศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร และนักศึกษา ในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งนักศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น หากมีความรู้ในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกการอพยพหนีไฟ และฝึกซ้อมในการป้องกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยในเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาจำนวนกว่า 2,700 คน ได้เตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738