ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:47:05  
อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน

วันนี้(12 กันยายน 2562) ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระแวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย ให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กล่าวว่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติด และปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียน สร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่นเข้าร่วมกว่า 100 คน
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกำหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา เพื่อหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน 1386 สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวโดย : ชีวัธนัย ต้นปลูก
บรรณาธิการ : นายถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738