ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 16:51:19  
น่าน เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
น่าน เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
น่าน เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์โดดเด่นสร้างรายได้มั่นคงให้ท้องถิ่น

จังหวัดน่านเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นตามเส้นทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้ไปสัมผัสจะได้เข้าถึงจุดแข็งในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจำถิ่นของชุมชนซึ่งเป็นจุดที่สามารถสร้างรายได้อันเป็นความเข็มแข็งและความภาคภูมิแก่ชาวพื้นถิ่น นับเป็นโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดเป็น “OTOP 4 Villages หรือ 4 หมู่บ้าน น่านไง...ไปตวยกั๋น” ทั้งนี้ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและแสดงฝีมือสร้างผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตงานฝีมือของตัวเองเป็นที่ระลึกกลับไป ซ้ำยังให้หวลคิดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย ภาษาและอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นที่ได้สัมผัสมิลืมเลือน จากหมู่บ้านโอท้อปนวัตวิถี 4 แห่ง 4 เส้นทางของจังหวัดน่านเริ่มจากการสืบสานสายใย ไทลื้อหล่ายทุ่ง” ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการเป็นชุมชนไทลื้อ ที่สืบสานสายใยมาจากแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของจีน นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนยังจะได้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการฟ้อนและเต้นแบบบัดสลบหรือบาสะโลฟเหมือนคนลาวก่อนที่จะเข้าไปไหว้ขอพรจากศาลต้าวพระยาหลวงหารที่เป็นที่นับถือของชาวบ้าน และลอดต้นไทรอายุกว่า 100 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินชมวิถีชีวิตไตลื้อตามจุดต่าง ๆ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมชมและร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือจุดทำตุงโดยแต่ละคนสามารถลงมือตัดตุงไชยตุงโชคโชคด้วยตัวเองหลังได้รับการแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตุงไส้หมู ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตัดออกมาเป็นรูปลวดลายต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการ นางชนิกา โสดานาค แกนนำชาวบ้านที่เป็นพี่เลี้ยงบอกว่า ตุงที่ให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมตัดครั้งนี้เรียกว่าตุงไชย หรือตุงโชค หรือตุงไส้หมู นิยมทำกันช่วงงานสงกรานต์เพื่อไปปักตามเจดีย์ทรายในวัด โดยแต่ละครอบครัวจะทำจนครบสมาชิกในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล หากครอบครัวไหนไม่มีเวลาทำก็จะไปซื้อที่วัดซึ่งเตรียมไว้ให้ทำบุญตุงละ 5-10 บาทแล้วแต่ขนาด ส่วนนักท่องที่เข้าร่วมกิจกรรมตัดตุงทางหมู่บ้านคิดคนละ 50 บาท ชาวบ้านเตรียมกระดาษเข็มและด้ายพร้อมอุปกรณ์การทำ ส่วนใหญ่จะตัดเป็นลวดลายตามผ้าทอไตลื้อให้ เมื่อทำเสร็จแล้วนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังได้การทอผ้าลายน้ำไหลไตลื้อ ที่ทอด้วยมือ ประณีต สวยงาม พร้อม พวงกุญแจจากเศษผ้าและยังทดลองย้อมรับประทาน แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ เนื้อหมูอบสมุนไพรสูตรไตลื้อ และคั่วสาวน้อยหน้างอ และไข่จื๋น อาหารประจำถิ่นอิ่มอร่อยอีกด้วย.

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738