ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 17:02:18  
สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง ดีเด่น ประจำปี 2562
สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง ดีเด่น ประจำปี 2562
สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง ดีเด่น ประจำปี 2562 มุ่งเนันการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง นายพิศิษฐ์ เจริญรักษ์ รักษาการอัยการจังหวัดน่าน เป็นประธานเป็นกิจกรรม โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี 2562 ตามแนวทางของโครงการ พระราชดำริฯ ในหัวข้องาน เพื่อมุ่งเนันการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ตามที่สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ร่วมกับสำนักงานอัยการ ภาค 1 - 9 ดำเนินโครงการ "สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2562 ในส่วนสำนักงานอัยการภาค ๕ อธิบดีอัยการภาค ๕ พิจารณาแล้ว คัดเลือกจังหวัดนน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินการ
การจัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ด้วยการทำ ตามแนวพระดำรีในการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม รวมทั้งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มาทำกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีกลุ่มสตรีจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ ทหาร ตำรวจ และ หน่วยงาน เครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 300 คน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุื
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738