ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 17:06:09  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 63 เพื่อรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 63 เพื่อรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 63 เพื่อรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

          วันนี้ (12 ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ปี 2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3 โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม
          การประชุมในครั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมแผนการรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยสถานการณ์หมอกควัน โดยใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ในการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ยังได้เตรียมการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่มเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ Smog Safety Zone และเตรียมจัดหางบประมาณเพื่อซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยง หากสามารถวัดค่า PM 2.5 ได้เกินกว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยังได้หารือมาตรการรับมือผลกระทบจากปัญหาหมอกควันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
          ..
          ..


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738