ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2562 / 17:39:59  
เชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจ.ยะลา
เชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจ.ยะลา
จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนสั่งซื้อลองกอง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคใต้

ที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ลองกอง ตันหยงมัส ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลา ที่มีรสชาติ หวาน อร่อย จำนวน 2,500 กิโลกรัม ได้ถูกนำมาคัดแยกและบรรจุ ในกล่อง เพื่อส่งมอบให้กับส่วนราชการและภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มีการสั่งชื้อล่วงหน้ามาแล้ว ตามโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ นำมาคัดแยกและบรรจุที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดยะลา ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตลองกองตกต่ำ ตามโครงการของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยและรณรงค์การบริโภคผลไม้ให้แก่ประชาชน สำหรับลองกองที่ได้รับมาในครั้งนี้ เป็นลองกอง เกรด C จำนวน 2,500 กิโลกรัม และได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยแบ่งขายในราคากิโลกรัมละ 34 บาท ทั้งนี้ นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคใต้ โดยสนับสนุนสั่งซื้อลองกอง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากซึ่งอาจทำให้ราคาตกต่ำ โดยได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก สำหรับ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 โทรศัพท์: 0-5311-2668-9


ข่าวโดย : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : ปาญณิสา ไขยพรหม
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่
อ่าน : 1050

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738