ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2562 / 12:20:39  
สาธารณสุขเชียงราย เตือนประชาชนระวังสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัว ในการรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
สาธารณสุขเชียงราย เตือนประชาชนระวังสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัว ในการรักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
สาธารณสุขเชียงราย เตือนประชาชนระวังสุขภาพช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว มีทั้งฝนตก บางช่วงอากาศหนาวเย็น อากาศมีความชื้นสูง อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน อาจทำให้ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง และไตวาย เสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โรคที่พบมาก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคระบบทางเดินหายใจ แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ โรคปอดบวม มักพบมากในช่วงฤดูฝน และช่วงปลายฝนต้นหนาว จึงเตือนประชาชนป้องกันโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ 78 ซึ่งจะมีอาการไข้สูง ไอมาก เจ็บหน้าอก หายใจหอบ มีเสมหะมาก น้ำมูกเปลี่ยนสีใส เป็นสีขุ่นข้น และเหนื่อยง่าย มักจะเกิดตามหลังป่วยโรคไข้หวัดประมาณ 3 วันในกรณีผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะมีไข้สูง เด็กมีอาการซึม ไม่กินน้ำกินนม ไอมีเสมหะ หายใจหอบเร็ว หรือหายใจมีเสียงดังหวีด หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที
สำหรับโรคไข้หวัดช่วงปลายฝนต้นหนาว การป้องกันตัวที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพด้วยการทำร่างกายให้อบอุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มีการรณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคตามฤดูกาล มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และผู้ที่มีโรคอ้วน เมื่อกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะเป็นรุนแรงและลุกลามจะเป็นโรคปอดบวม และทำให้เสียชีวิตได้
ทั้งนี้ หากผู้ที่ทราบว่าตัวเป็นเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ต้องหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่น เมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อไม่ให้เชื้อออกจากตัวเอง ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรค ทั้งการสอบสวนโรค การป้องกัน รวมถึงประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคทุกมิติ

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 336

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738