ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 08:33:23  
พาณิชย์ลำพูน สานต่อนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เร่งลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สำรวจร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ผลักดันเป็น Smart โชวห่วย
พาณิชย์ลำพูน สานต่อนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เร่งลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สำรวจร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ผลักดันเป็น Smart โชวห่วย
พาณิชย์ลำพูน สานต่อนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เร่งลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สำรวจร้านค้าปลีก-ค้าส่ง ผลักดันเป็น Smart โชวห่วย เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อยกระดับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านโชวห่วย ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งพัฒนาศักภาพร้านค้าโชวห่วยให้เป็น Smart โชวห่วย เพื่อให้มีความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อยกระดับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น (Local Economy) โดยขอความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการสำรวจข้อมูลร้านค้าโชวห่วยภายในจังหวัดลำพูน และเปิดรับสมัครร้านโชวห่วย ที่มีความสนใจจะพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ เปิดใจ ให้ทันสมัย พร้อมปรับเปลี่ยนร้าน มาใช้ระบบ ITภายในร้าน ที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า และการจัดเรียงสินค้าให้มีระเบียบง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลให้ร้านค้าสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
สำหรับร้านค้าที่ต้องการพัฒนาร้านโชว์ห่วยธรรมดาของตนเองให้เป็น “Smart โชวห่วย” สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน หรือทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2ksDnsc สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511184

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 279

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738