ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 10:30:07  
จังหวัดลำพูน เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน "พยุหยาตราทางชลมารค" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นี้
จังหวัดลำพูน เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้นเป็นพระราชพิธี เบื้องกลางและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนการพระราชพิธี และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขั้นตอนคือ พิธีสรง พระมุรธาภิเษก, พิธีถวายน้ำอภิเษก ต่อด้วยพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสุดท้ายคือพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562
กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค โดยจะมีการซ้อมย่อย วันที่ 23 และ 27 กันยายน 2562 วันที่ 3, 7, 10, ตุลาคม 2562 ซ้อมใหญ่เสมือนจริงวันที่ 17 และ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งระหว่างการซ้อมและวันพระราชพิธี วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ขสมก.จะอำนวยความสะดวกประชาชน จัดรถรับ – ส่งไว้คอยบริการ
ในการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่รวมทั้งวันพระราชพิธี กรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว เวลา 07.00 น. ถึง 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้) เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก ได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากเวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้าจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 10.30 น ถึง เวลา 19.30 น. ดังนี้ เส้นทางที่ 1. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง
นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในนามรัฐบาล บริเวณสวนสันติชัยปราการ และบริเวณทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธาน

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738