ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 12:47:33  
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กสงเคราะห์และครอบครัว (กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เมื่อที่ 7 ตุลาคม 2562 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอำเภอทุ่งหัวช้าง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งหัวช้าง สาธารณสุขอำเภอ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กสงเคราะห์และครอบครัว (กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน) ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย อำเภอทุ่งหัวช้าง ช่วยเหลือ 1 ครอบครัว มีจำนวนเด็ก 2 ราย ได้แก่ ด.ช.นรินทร์ธร ปู่แก้ว อายุ 6 ปี และ ด.ญ ภาวิดา ปู่แก้ว อายุ 10 เดือน ณ บ้านเลขที่ 24/2 หมู่12 ตำบลทุ่งหัวช้าง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 13,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด ผ้าห่มจำนวน 2ผืน
ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่อำเภอลี้ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเด็กสงเคราะห์และครอบครัว(กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดลำพูน)ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่อำเภอลี้จำนวน 3 ครอบครัว ประกอบด้วยด.ญ.แสงดาว ธารารื่น อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 132 หมู่ 23 ตำบลนาทราย ,ด.ช.รัฐนันท์ ดวงดี อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 117 หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ และเด็กหญิงฉัฏนีย์ แก้ววงค์ อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 247 หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนมอบเงินช่วยเหลือทั้ง 3 ครอบครัวเป็นเงินจำนวน 20,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3 ชุดและ ผ้าห่มอีกจำนวน 5 ผืน.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738