ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 13:49:04  
พาณิชย์ลำพูน เริ่มมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อยืนยันการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากจังหวัดลำพูน
พาณิชย์ลำพูน เริ่มมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อยืนยันการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากจังหวัดลำพูน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เริ่มมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อยืนยันการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากจังหวัดลำพูน ในเรื่อง คุณภาพ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูน

วันนี้( 8 ตุลาคม 2562 ) ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ครั้งที่ 2/2562 ตั้งแต่บัดนี้แล้ว หลังคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ซึ่งมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ได้ประชุมพิจารณาคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวขาว ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดยที่ประชุมได้สรุปผลการพิจารณา ซึ่งมีผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานฯ เพื่ออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ รวมทั้งสิ้น 31 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.) ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพร จำนวน 6 ราย 2.) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้ ของประดับตกแต่ง จำนวน 7 ราย 3.) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 18 ราย ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2OAdweR
สำหรับผู้ประกอบการที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ที่ : กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เลขที่ 218 ถนนหน้าวัดพระยืน หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511184

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738