ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 22:41:38  
เลขานุการ ศอ. จอส. 904 วปร. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาอนุรักษ์ต้นขี้เหล็กในพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
เลขานุการ ศอ. จอส. 904 วปร. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการพัฒนาอนุรักษ์ต้นขี้เหล็กในพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3  พร้อมด้วยคณะฯลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง อนุรักษ์ต้นขี้เหล็กบริเวณแนวถนนเชียงใหม่ – ลำพูน  เพื่อปรับปรุงให้เป็นสัญลักษณ์ ของเขตแดน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน

วันนี้  ( 8 ตุลาคม 2562) พล. ต. วีรยุทธ    กวยะปาณิก เลขานุการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน904 วปร. ภาค 3  พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง อนุรักษ์ต้นขี้เหล็ก บริเวณแนวถนนเชียงใหม่- ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำพูน ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ รักษาการแทนนายกมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทหาร ตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดลำพูนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็กการอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์   จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก บริเวณแนวถนนเชียงใหม่ -ลำพูน ตำบลอุโมงค์  สำหรับการดำเนินงานการอนุรักษ์ต้นขี้เหล็ก                 
หลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลวัดเกตุตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้งตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการใด ๆ  อันเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 ถนนเชียงใหม่ลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ต้นขี้เหล็ก อายุ 100 กว่าปีปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาล ที่ 5 นับว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทั้งทางมรดกทางวัฒนธรรม ของคนในพื้นที่และทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นควบคุมการจัดระบบนิเวศน์ รอบๆบริเวณ เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความปลอดภัย เหมาะสมกับการเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ และ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูต้นขี้เหล็ก ร่วมกันอย่างจริงจัง ต่อไป  .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร.053511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 266

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738