ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 09:46:31  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานด้านหมอกควันไฟป่าในปี 2563
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดแสดงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานด้านหมอกควันไฟป่าในปี 2563
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติงานด้านหมอกควันไฟป่าในปี 2563 ชูนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดนิทรรศการนำเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระบบการปฏิบัติงานในรูปแบบ SingleCommand รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ พร้อมทั้งนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องตรวจวัด pm 2.5 และเครื่องขึ้นรูปใบไม้ เป็นถ้วยชิงเก็บ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ลดการเผา
ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738