ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 11:01:29  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน มอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน  มอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน มอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบยโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบิติราชการ เน้นการค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนนำมาแก้ไข โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ตามโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 12 ราย และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ สปก 4-01 ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 21 ราย 12 แปลง รวม 15 ไร่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาของชาวแม่ฮ่องสอน ต้องมุ่งแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งที่ดินทำกินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าว หารือกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าวโดย : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738