ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 11:15:11  
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือสปก. 4-01และกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้กับเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือสปก. 4-01และกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้กับเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสือสปก. 4-01และมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้กับเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน

วันนี้ (10 ต.ค.62)เวลา10.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของภาครัฐและพบปะประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.4-01)ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหมู่ที่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้กับเกษตรกรจำนวน 12 ราย เป็นแม่พันธุ์โค จำนวน 12 ตัวมูลค่า 240,000 บาทถ้วน
ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์และพสกนิกรชาวไทย

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738