ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 15:57:08  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มช.นำเสนอนวัตกรรม ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ มช.นำเสนอนวัตกรรม ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้วัสดุง่ายๆ ในการจัดทำ Safety Zone ภายในบ้าน ให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

นางสาวพรนภา ปัญญาดี ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ Safety Zone ขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนและหลบเลี่ยงหมอกควันที่เกิดขึ้น และสั่งการให้ทุกอำเภอจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการจัดพื้นที่เซฟโซนให้บริการประชาชน โดยการติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานศึกษาไปแล้วนั้น ในปีนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพในภาวะหมอกควันมากยิ่งขึ้น นอกจากการใช้ห้องปลอดฝุ่น ที่มีฝุ่นควัน PM 2.5 อยู่ในระดับปลอดภัยต่อสุขภาพ คือน้อยกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนสามารถสร้างได้เองได้ง่ายๆ ด้วยการปิดรอยรั่วของห้อง อาทิ ร่องประตู ขอบประตูและหน้าต่าง และจำกัดจำกัดปริมาณในการใช้พื้นที่เข้า – ออก เท่าที่จำเป็น โดยจะต้องมีการกรองฝุ่นในห้อง ด้วยการใช้เครื่องกรอง DIY เป็นเครื่องกรองอากาศชนิดกรองฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถทำเองได้ง่ายและประหยัดโดยมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นได้ตามชนิดของไส้กรองที่เลือกใช้ ซึ่งจะใช้ได้ในพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร และได้มีการพัฒนาการประดิษฐ์เครื่อง Fresh Air Box ขึ้นมา เนื่องจากเมื่อทำการปิดห้องทั้งหมดเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าห้องแล้วรู้สึกอึดอัด จำเป็นต้องมีระบบเติมอากาศ เพื่อสร้างแรงดันอากาศจากข้างในห้อง Safety Zone ให้สูงกว่าข้างนอก เพื่อดันฝุ่นออกจากห้อง โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดคือ Fillterแบบหยาบ Fillterแบบละเอียด แผ่นกรองอากาศ พัดลม กล่องพลาสติก ท่อย่น ฟิวเจอร์บอร์ด และเทปกาว โดยใช้หลักการทำงานกรองฝุ่นหยาบเข้าไปใน ซึ่งจะกรองได้ 40 - 50 เปอร์เซ็นต์ หากอยู่ภายในบ้านจะใช้ร่วมกับไฟบ้าน 220 V. หากไม่มีไฟฟ้าก็จะมีการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่อง Fresh Air Box แทน


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738