ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 22:19:18  
อ.ปาย เชิญเที่ยวงาน"ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย 10-11 ต.ค. นี้
อ.ปาย เชิญเที่ยวงาน"ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย 10-11 ต.ค. นี้
อ.ปาย เชิญเที่ยวงาน"ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2562 "ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ต.ต.2562

วันนี้( 10 ต.ค.62 )เวลา 19.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ เวทีกลางสนามว่าการอำเภอปาย ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนอำเภอปาย ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,500 คน
โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการ การแสดงต่างๆ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น การแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง การประกวดขบวนแห่จองพารา การประกวดกิ่งกะหล่า (รำนก) รำโต การประกวดตีกลองก้นยาว การประกวดรำดาบ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ
สำหรับการจัดงานประเพณีกาดหลวงเมืองปายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของบรรพชน โดยเฉพาะประเพณีของชาวไทยใหญ่ผสมผสานกับประเพณีชาวไทยล้านนา กลายเป็นประเพณีท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์แตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่นๆและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738